Originalets titel: Le bolchevisme sans parti : une posture de révolutionnaire

Detta är en gammal version av dokumentet!


Bolsjevism utan parti som revolutionär hållning