Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

sv:den-kapitalistiska-ackumulationens-allmaenna-lag [2013/01/09 17:37]
titorelli
sv:den-kapitalistiska-ackumulationens-allmaenna-lag [2015/04/12 21:08]
Rad 1: Rad 1:
-====== Den kapitalistiska ackumulationens allmänna lag ====== 
- 
-//Ny översättning baserad till innehållet på den franska upplagan (1875) och till formen på både de tyska och de franska upplagorna. Projektet påbörjat av A.S. den 9 januari.// 
- 
-===== När kapitalets sammansättning förblir oförändrad tenderar kapitalackumulationens framåtskridande [eller "​utvecklingsförlopp"​] att höja lönenivån ===== 
- 
-Vi ska nu behandla vilket inflytande kapitalets tillväxt utövar på arbetarklassens öde. Den viktigaste faktorn [donnée/​Faktor] i denna undersökning [problème/​Untersuchung] är //​kapitalets sammansättning//​ och de förändringar denna genomgår under ackumulationsprocessens framåtskridande[/​utvecklingsförlopp]. 
- 
-Kapitalets sammansättning visar sig ur en dubbel synvinkel. Utifrån dess värdesida bestäms den av det förhållandet i vilket kapitalet delar in sig i en konstant del (produktionsmedlens värde) och en variabel del (arbetskraftens värde, summan av arbetslönerna). Utifrån dess stoffliga sida, sådan den fungerar i produktionsprocessen,​ består varje kapital av produktionsmedel och levande arbetskraft,​ och dess sammansättning bestäms av förhållandet mellan massan av de använda produktionsmedlen och den nödvändiga arbetsmängden som åtgår vid deras användning. Det förstnämnda kallar jag kapitalets //​värdesammansättning//,​ det senare kapitalets //tekniska sammansättning//​. För att uttrycka det intima förhållandet [Wechselbeziehung/​lien] mellan de båda använder jag slutligen termen kapitalets //organisk sammansättning//,​ i den mån denna beror på och återspeglar dess tekniska sammansättning. När jag kort och gott talar om kapitalets sammansättning handlar det alltid om den organiska sammansättningen. 
-