Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Nästa version.
Föregående version.
sv:den-kapitalistiska-ackumulationens-allmaenna-lag [2013/01/09 15:17]
titorelli created
sv:den-kapitalistiska-ackumulationens-allmaenna-lag [2015/04/12 21:08] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
 ====== Den kapitalistiska ackumulationens allmänna lag ====== ====== Den kapitalistiska ackumulationens allmänna lag ======
 +
 +//Ny översättning baserad till innehållet på den franska upplagan (1875) och till formen på både de tyska och de franska upplagorna. Projektet påbörjat av A.S. den 9 januari 2013.//
 +
 +===== När kapitalets sammansättning förblir oförändrad tenderar kapitalackumulationens framåtskridande [eller "​utvecklingsförlopp"​] att höja lönenivån =====
 +
 +Vi ska nu behandla vilket inflytande kapitalets tillväxt utövar på arbetarklassens öde. Den viktigaste faktorn [donnée/​Faktor] i denna undersökning [problème/​Untersuchung] är //​kapitalets sammansättning//​ och de förändringar denna genomgår under ackumulationsprocessens framåtskridande[/​utvecklingsförlopp].
 +
 +Kapitalets sammansättning visar sig ur en dubbel synvinkel. Utifrån dess värdesida bestäms den av det förhållandet i vilket kapitalet delar in sig i en konstant del (produktionsmedlens värde) och en variabel del (arbetskraftens värde, summan av arbetslönerna). Utifrån dess stoffliga sida, sådan den fungerar i produktionsprocessen,​ består varje kapital av produktionsmedel och levande arbetskraft,​ och dess sammansättning bestäms av förhållandet mellan massan av de använda produktionsmedlen och den nödvändiga arbetsmängden som åtgår vid deras användning. Det förstnämnda kallar jag kapitalets //​värdesammansättning//,​ det senare kapitalets //tekniska sammansättning//​. För att uttrycka det intima förhållandet [Wechselbeziehung/​lien] mellan de båda använder jag slutligen termen kapitalets //organisk sammansättning//,​ i den mån denna beror på och återspeglar dess tekniska sammansättning. När jag kort och gott talar om kapitalets sammansättning handlar det alltid om den organiska sammansättningen.