Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

sv:det-omedelbara-revolutionaera-programmet [2012/07/25 13:49]
titorelli Translation page created
sv:det-omedelbara-revolutionaera-programmet [2012/07/25 15:04]
titorelli
Rad 1: Rad 1:
 ====== Det omedelbara revolutionära programmet ====== ====== Det omedelbara revolutionära programmet ======
  
 +[– – –]
  
 +7. Listan över dessa krav är följande:
 +
 +a) »avinvestering av kapital», det vill säga en kraftig minskning av den produktandel som går åt till produktionsmedel i stället för konsumtionsmedel.
 +
 +b) »ökade produktionskostnader» så att en högre ersättning kan betalas i utbyte mot en mindre arbetsinsats,​ så länge som lön, marknad och pengar fortfarande finns kvar.
 +
 +c) »en drakonisk förkortning av arbetsdagen»,​ till åtminstone hälften av i dag, genom ett införlivande av de arbetslösa och av den del av befolkningen som idag är sysselsatta med samhällsfientlig verksamhet
 +
 +d) efter att produktionsvolymen har minskats genom en »underproduktionsplan» som koncentrerar sig på det allra nödvändigaste:​ upprättandet av »en auktoritär kontroll över konsumtionen» där uppmuntrandet av onödiga och skadliga produkter samt slöseri bekämpas, och ett våldsamt [de force] avskaffande av verksamheter som ägnar sig åt en reaktionär psykologi.
 +
 +e) ett raskt »avskaffande av företagens gränser» med en auktoritär omflyttning,​ inte av personalen, utan av arbetsmedlen i enlighet med den nya konsumtionsplanen.
 +
 +f) »ett raskt avskaffande av försäkringarna»,​ dvs. de kommersiella,​ som ersätts med en samhällelig försörjning av icke-arbetarna,​ till en början på en grundläggande nivå (jusqu'​à un minimum initial/ad un minimo iniziale).
 +
 +g) »byggstopp» av bostäder och arbetsplatser i utkanterna av de större och även de mindre städerna, som åtgärder för att åstadkomma en jämn fördelning av befolkningen över langsbygden. En minskning av antalet trafikstockningar samt av hastigheten på och mängden trafik genom förbud av all onödig trafik.
 +
 +h) »en beslutsam kamp mot yrkesspecialiseringen» och av den samhälleliga arbetsdelningen genom ett avskaffande av alla karriärsmöjligheter och titlar
 +
 +i) uppenbara omedelbara åtgärder, som ligger närmare den politiska sfären, för att underordna skolorna, tidningarna,​ samtliga kommunikations- och informationsmedel,​ liksom av hela spektumet av kultur och underhållning,​ under den kommunistiska statens kontroll.