Originalets titel: L’Argent est-il devenu obsolète ?

Har pengarna blivit förlegade?

Anselm Jappe

Medierna och myndigheterna förbereder oss på vad som ska hända: mycket snart kommer en ny global finanskris att bryta ut och den kommer att bli värre än 2008. Man talar öppet om ”katastrofer”, men vad kommer att hända sedan? Hur kommer våra liv att se ut efter en enorm bankkollaps och statsbankrutt? I Argentina upplevde man detta redan 2002. Det landets ekonomi lyckades räta upp sig något tack vare massornas utarmning men nu handlar det inte om ett enskilt land. Alla de europeiska och nordamerikanska ekonomierna riskerar idag att sjunka tillsammans och ingen kommer då att kunna rädda dem.

När kommer finanskraschen inte längre att vara en nyhet i media utan något man märker av ute på gatan? Svaret är: när pengarna förlorar sin normala funktion. Antingen blir de mycket sällsynta (deflation) eller så cirkulerar de i överflöd men tappar sitt värde (inflation). I båda fallen minskar cirkulationen av varor och tjänster och kan tillslut upphöra helt och hållet.