Originalets titel:

Kapitalet. Kritik av den politiska ekonomin. Andra boken: Kapitalets cirkulationsprocess

Innehåll

Första avdelningen. Kapitalets formförändringar och deras kretslopp