Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

sv:klass-genus [2012/04/06 20:10]
henriksson [4. Andra vågens feminism, radikaldemokratism, behavoural choices (Butler, alternativism, voluntarism]
sv:klass-genus [2015/04/12 21:08]
Rad 1: Rad 1:
-====== Klass & genus ====== 
- 
- 
->Genom detta förhållande [mellan man och kvinna] kan man alltså avgöra människans hela utvecklingsnivå. -- Karl Marx, 1844 
- 
- 
-===== 1. Inledning ===== 
- 
- 
-===== 2. Arbetskraftens värde, nödvändigt arbete ===== 
- 
- 
-==== 2b. Produktivt/​improduktivt arbete (Teorier...,​ s. 195--216) ==== 
- 
- 
-===== 3. Kvinnas frigörelse under programmatismen ​ ===== 
- 
-(Engels, Fourier, Goldman, Luxemburg, Kollontaj, Bebel) 
-===== 4. Andra vågens feminism, radikaldemokratism,​ behavoural choices ​ ===== 
- 
-(Butler, alternativism,​ voluntarism) 
-===== 5. Omstrukturering,​ prekarisering (=feminisering) ===== 
- 
- 
-===== 6. Kommunisering ===== 
- 
- 
-===== 7. Avslut ===== 
- 
- 
-===== Källor ===== 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-