Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

sv:kliman-krisbok [2014/03/08 21:49]
titorelli created
sv:kliman-krisbok [2014/03/08 22:36]
titorelli
Rad 1: Rad 1:
-====== ​kliman-krisbok ​======+====== ​Den kapitalistiska produktionens misslyckande ​======
  
 +Andrew Kliman
  
 +  - [[kliman-2011:​1-inledning|Inledning]]
 +  - [[kliman-2011:​2-kreditsystemet|Profitkvotens fallande tendens, kreditsystemet och kapitalförstöringen]]
 +  - [[kliman-2011:​3-dubbelbubblan|Dubbelbubblan]]
 +  - [[kliman-2011:​4-vändpunkten|Vändpunkten:​ sjuttiotalet,​ inte åttiotalet]]
 +  - [[kliman-2011:​5-fallande_profit-och-ackumulationskvot|En fallande profit- och ackumulationskvot]]
 +  - [[kliman-2011:​6-nukostnadsprofitkvoten|”Nukostnadsprofitkvoten”]]
 +  - [[kliman-2011:​7-varför-profitkvoten-föll|Varför profitkvoten föll]]
 +  - [[kliman-2011:​8-Underkonsumtionsalternativet|Underkonsumtionsalternativet]]
 +  - [[kliman-2011:​9-vad-bör-omintetgöras|Vad bör omintetgöras?​]]