Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
sv:kommentarer-till-marcels-text [2011/04/11 02:28]
titorelli
sv:kommentarer-till-marcels-text [2011/08/13 22:21]
titorelli
Rad 156: Rad 156:
 > Revolutionen kommer att vara möjlig när proletärerna handlar som om de var främlingar inför denna värld, dess outsiders, och förhåller sig till en universell dimension, ett klasslöst samhälle – en mänsklig gemenskap.((Gilles Dauvé och Karl Nesic, a.a., s. 88, korr.)) > Revolutionen kommer att vara möjlig när proletärerna handlar som om de var främlingar inför denna värld, dess outsiders, och förhåller sig till en universell dimension, ett klasslöst samhälle – en mänsklig gemenskap.((Gilles Dauvé och Karl Nesic, a.a., s. 88, korr.))
  
-Enligt de två franska författarna är vi kluvna mellan //​tillhörighet//​ och //​övergivande// ​!![figuren nedan måste fixas till /PH /Japp]!!.+Enligt de två franska författarna är vi kluvna mellan //​tillhörighet//​ och //​övergivande//​
  
 {{:​workpage:​roland_simon_bernard_lyon:​figur_roland.png?​nolink&​398x146|Tillhörighet/​övergivande-revolution}} {{:​workpage:​roland_simon_bernard_lyon:​figur_roland.png?​nolink&​398x146|Tillhörighet/​övergivande-revolution}}