Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

sv:kritik-av-heinrich-marxlaesning [2013/07/23 18:42]
titorelli
sv:kritik-av-heinrich-marxlaesning [2015/04/12 21:08]
Rad 1: Rad 1:
-====== Heinrich Marxläsning – en kritik (The unmaking of Marx’s Capital) ====== 
  
-http://​www.marxisthumanistinitiative.org/​wp-content/​uploads/​2013/​07/​Unmaking-of-Marxs-Capital-final-7-22-13.pdf