Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

sv:kritik-av-heinrich-marxlaesning [2013/07/23 18:52]
titorelli
sv:kritik-av-heinrich-marxlaesning [2015/04/12 21:08]
Rad 1: Rad 1:
-====== Heinrich Marxläsning – en kritik (The unmaking of Marx’s Capital: Heinrich’s Attempt to Eliminate Marx’s Crisis Theory). ====== 
- 
-::Andrew Kliman, Alan Freeman, Nick Potts, Alexey Gusev och Brendan Cooney 
- 
-::22 juli, 2013 
- 
-http://​www.marxisthumanistinitiative.org/​wp-content/​uploads/​2013/​07/​Unmaking-of-Marxs-Capital-final-7-22-13.pdf 
- 
-===== Sammanfattning ===== 
- 
-I Michael Henrich’ senaste artikel i //Montly Review// påstås att Marx inte bevisade lagen om profitkvotens fallande tendens (LPFT) och att den omöjligen kan bevisas. Heinrich hävdar också att Marx tvivlade på denna lag och att hans teori om kapitalistiska ekonomiska kriser endast var provisorisk och mer eller mindre under ständig förändring.