Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
sv:naer-allting-svartnar-det-aer-da-du-bleknar [2011/04/11 02:30]
titorelli
sv:naer-allting-svartnar-det-aer-da-du-bleknar [2015/04/12 21:08] (aktuell)
Rad 3: Rad 3:
 :: **Peter Åström** :: **Peter Åström**
  
-> Vi frågar oss: hur ser möjligheten av en kommunistisk rörelse ut i den tid vi lever, i den reella underordningens epok?​((//​Dissident//​ nr 3, 2008, s. 6. Fortsättningsvis står alla sidhänvisningar till numret inom parentes i den löpande texten.))+>Vi frågar oss: hur ser möjligheten av en kommunistisk rörelse ut i den tid vi lever, i den reella underordningens epok?​((//​Dissident//​ nr 3, 2008, s. 6. Fortsättningsvis står alla sidhänvisningar till numret inom parentes i den löpande texten.))
  
 Behovet att försöka besvara denna fråga, som formuleras i inledningen till //​Dissident//​ nr 3, är identisk med ansatsen i det här numret av //​riff-raff//​. Som vi kommer att se är dock en sådan ansats inte tillräcklig för att nå fram till likartade slutsatser, för så snart följdfrågorna ska besvaras, om var vi befinner oss idag liksom hur vi »hamnade där», rör sig dessa två tidskrifter i mycket olika riktningar. Behovet att försöka besvara denna fråga, som formuleras i inledningen till //​Dissident//​ nr 3, är identisk med ansatsen i det här numret av //​riff-raff//​. Som vi kommer att se är dock en sådan ansats inte tillräcklig för att nå fram till likartade slutsatser, för så snart följdfrågorna ska besvaras, om var vi befinner oss idag liksom hur vi »hamnade där», rör sig dessa två tidskrifter i mycket olika riktningar.