Detta är en gammal version av dokumentet!


Värde och abstrakt arbete i Marx system

Isaak Illich Rubin, 1927
Pod Znamenem Marksizma, på engelska i Capital and Class 5, eng. övers. K. Gilbert