Αρχικός τίτλος: Comment on peut encore revendiquer quand aucune revendication ne peut être satisfaite. Les luttes désespérées en France

Πώς μπορεί κανείς ακόμα να θέτει αιτήματα όταν κανένα αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί