Klass & genus

Genom detta förhållande [mellan man och kvinna] kan man alltså avgöra människans hela utvecklingsnivå. – Karl Marx, 1844

1. Inledning

2. Arbetskraftens värde, nödvändigt arbete

2b. Produktivt/improduktivt arbete (Teorier..., s. 195--216)

3. Kvinnas frigörelse under programmatismen

(Engels, Fourier, Goldman, Luxemburg, Kollontaj, Bebel)

4. Andra vågens feminism, radikaldemokratism, behavoural choices

(Butler, alternativism, voluntarism)

5. Omstrukturering, prekarisering

(=feminisering)

6. Kommunisering

7. Avslut

Källor