Detta är en gammal version av dokumentet!


Klass & genus

Genom detta förhållande [mellan man och kvinna] kan man alltså avgöra människans hela utvecklingsnivå. – Karl Marx, 1844

1. Inledning

2. Arbetskraftens värde, nödvändigt arbete

2b. Produktivt/improduktivt arbete (Teorier..., s. 195--216)

3. Kvinnas frigörelse under programmatismen (Engels, Fourier, Goldman, Luxemburg, Kollontaj, Bebel

4. Andra vågens feminism, radikaldemokratism, behavoural choices (Butler, alternativism, voluntarism

5. Omstrukturering, prekarisering (=feminisering)

6. Kommunisering

7. Avslut

Källor