Välkommen till tidskriften riff-raffs webbplats. Här kan du beställa alla utkomna nummer samt en rad andra böcker och skrifter. Alla artiklar vi har publicerat finns även att läsa direkt på sidan.

Aktuellt nummer
våren 2011
302 s. 100 kr beställ

Nummer 9: Kommunisering

Detta nummer handlar om den kommunistiska revolutionen av idag: kommunisering, den process i vilken proletariatet avskaffar sina egna livsbetingelser, dvs. allt det som bestämmer proletariatet som en klass: egendomen, utbytet, arbetet, staten osv. Numret är indelat i fyra delar. I del ett diskuteras kommuniseringen som ett revolutionärt perspektiv idag samt begreppets ursprung. Del två ägnas åt Marcel och tidskriften Dissident samt deras speciella syn på kommuniseringen. I del tre försöker vi att få grepp om historien och tittar närmare på tidigare revolutionära rörelser. Den fjärde och sista delen utgörs av en text som ingående diskuterar kapitalets omstrukturering, en rad förändringar på alla nivåer som tillsammans lade grunden till ett nytt förhållande mellan klasserna och därmed till ett nytt revolutionärt perspektiv.


Nyheter och uppdateringar


2 januari 2022
  • Material under texts/ och wiki/ är nu åter tillgängliga.
  • Teckenkodningen har lagats på flera sidor.
  • Listan över återförsäljare har uppdaterats.
  • Vårt plusgirokonto har upphört. Det går dock fortfarande att beställa från boklådan.

10 juni 2015
Den 31 maj höll kamrat Cognord ett föredrag om det politiska läget i Grekland. Vi har laddat upp en ljudinspelning i MP3-format.

14 januari 2016
  • Den 27 januari kl. 18 börjar en studiecirkel i Göteborg kring nyutkomna Endnotes 4. Träffarna kommer att äga rum varannan onsdag, jämna veckor, på Syndikalistiskt forum, Övre husargatan 27. Tidskriften kommer att kunna köpas på plats och snart även härifrån.
  • Kosmoprolet nr 4 finns nu att beställa från boklådan.
  • Webbplatsen har nu äntligen TLS-kryptering. Ändra ditt bokmärke till https://riff-raff.se.
  • Teckenkodningen i boklådans bekräftelsemejl har lagats.

10 juni 2015
Den 31 maj höll kamrat Cognord ett föredrag om det politiska läget i Grekland. Vi har laddat upp en ljudinspelning i MP3-format.

5 juni 2015

30 mars 2014
Nyhet i boklådan: Sic nr 2.

24 november 2013
Nyhet i boklådan: Endnotes nr 3.

1 juni 2013
Intervju med Robert Kurz
Varsågod, en översättning av Moderniseringens kollaps – 15 år senare (pdf).
Vi håller inte med om allt som sägs i den här texten, men tycker att den fungerar som en bra introduktion till en intressant tysk diskussion. Rasmus Fleischer har tidigare publicerat en resumé av intervjun på Copyriot.

8 januari 2013
Kommuniké från Reza Shahabis försvarskommitté
Reza Shahabi, kassör i och medlem av exekutivkommittén för fackföreningen vid Teherans och dess förorters bussbolag, har den 17 december 2012 för tredje gången inlett en hunger- och medicinstrejk. Läs mer

3 maj 2012
Öppet möte i Göteborg, lördagen den 5 maj:
Kris och klassmotsättning i Nordafrika och Mellanöstern: den arabiska vårens andra år


Mer än ett år har gått sedan Egyptens diktator Hosni Mubarak avsattes under den arabiska vårens uppror. Den ekonomiska eliten sitter alltjämt kvar, men militären har tagit över den politiska makten i hopp om att kunna återställa den sociala ordningen. Konflikterna och motsättningarna har dock inte försvunnit.

Hur kan vi förstå denna process, utifrån den aktuella situationen både i regionen och för kapitalismen som sådan?

Tidskriften riff-raff bjuder in till möte och diskussion om de pågående kamperna och konflikterna i Nordafrika och Mellanöstern.

Christina Lindström har bott och studerat arabiska i Kairo och följt den egyptiska oppositionen på nära håll sedan 2006. Hon inleder med att teckna den historiska bakgrunden till det vi upplever idag samt resonerar om det gångna årets klasskamp.

Tid: lördagen 5 maj kl 16:00
Plats: Victoriahuset, Linnégatan 21, Göteborg

1 april 2012
Möte kring tidskriften Sic i Göteborg den 12 april

Vi kommer att presentera det internationella tidskriftsprojektet i samarbete med Syndikalistiskt forum, torsdagen den 12 april kl 18:30. Adressen är Syndikalistiskt forum, Övre Husargatan 27.

Sic är en ”internationell tidskrift för kommunisering” och initialt ett samarbete mellan personerna bakom riff-raff, Théorie communiste, Endnotes, Blaumachen och ett antal individer runt om i världen. Den ges ut i pappersform på engelska och franska men alla texterna ligger också ute på nätet. Den grundläggande termen och gemensamma problematiken är kommunisering. Kommunisering förstår vi som formen för och innehållet i vår tids proletära revolution. Som revolutionär praktik innebär den att klasskampen mellan proletariat och kapital når en punkt där proletariatet ñ för att undgå sin situation och slå tillbaka mot exploateringen ñ leds till att avskaffa utbytet, lönearbetet, arbetsdelningen (inklusive genusarbetsdelningen), staten osv. Proletariatet avskaffar sin klassfiende kapitalet genom att avskaffa alla de betingelser som gör proletariatet till en klass. Klassamhället avskaffas genom en produktion av kommunistiska, omedelbart samhälleliga relationer mellan individer, inte genom ett övertagande av den kapitalistiska produktionen och statsapparaten.

Mötet inleds med en presentation av projektet och den grundläggande problematiken och det öppnas sedan upp för en diskussion kring situationen idag och hur den kan peka mot en kommunistisk revolution i vår tid. Vi uppfattar vår egen tidskriftsverksamhet och detta möte som en del av klasskampens kritiska självförståelse.

14 mars 2012
Sic-möte i Sydfrankrike, augusti 2012

Théorie communiste anordnar ett möte i Frankrike i sommar (10ñ17 augusti) tillägnat tidskriften Sic samt dagsaktuella frågor. Platsen är nära Avignion där ett tidigare möte ägde rum 2008. Läs mer

7 december 2011
Vi kan äntligen meddela att Sic nr 1 har kommit ut och går att beställa. Tidskriften Sic är en ”internationell tidskrift för kommunisering” och ett samarbete mellan riff-raff, Théorie communiste, Endnotes, Blaumachen och ett antal individer runt om i världen. Detta första nummer av tidskriften har tryckts i en engelsk och en fransk upplaga. Vi kommer att distribuera den engelska upplagan i Sverige.

21 maj 2011
Listan över våra återförsäljare har uppdaterats. Vi vill gärna finnas på fler ställen så tveka inte att ta kontakt om du är involverad i en bokhandel någonstans.

11 april 2011
riff-raff nr 9 ute nu! Köp, köp, köp!

24 februari 2011
Aufheben nr 19 finns nu att beställa från boklådan.

8 juli 2010
Vi har två nya titlar i boklådan: Endnotes nr 2 och Det stundande upproret.

28 juni 2010
Tidskriften Endnotes släpper sitt andra nummer. Två träffar i Sverige: en i Malmö imorgon den 29 juni och en i Göteborg den 30 juni. Vi ses där!

17 december 2009
I väntan på riff-raff nummer nio varslar också barnen om kommuniseringen.

29 september 2009
OBS! Vi har återigen problem med beställningsfunktionen i boklådan. Hör av dig till oss direkt via e-post om du nyligen har gjort en beställning som inte kommit fram.

12 juni 2009
Vi har översatt för- och efterorden till Endnotes 1 (oktober 2008) och öppnat en egen sida för numret, där så småningom alla texter kommer att finnas tillgängliga i svensk översättning.

25 februari 2009
Vi har översatt en text, Att stirra ner i mörka vatten, som publicerades i Mute magazine i år och som diskuterar krisen vi står mitt i. Sedan en tid tillbaka finns på vår webbplats också en uppdaterad version av Troploins Alice i monsterlandet.

18 februari 2009
En fyra och ett halvt år gammal analys gör sig åter lika aktuell. Vi talar förstås om Saab och Trollhättan. Se Motarbetaren nr 5, september 2004.

10 januari 2009
Med anledning av kriget i Gaza har vi lagt upp en notis av Bernard Lyon som är involverad i Théorie communiste och Meeting: Tystnad över Gaza.

26 november 2008
Nu går det att beställa de senaste numren av Aufheben (nr 17) och Dissident (nr 3) från boklådan.

28 oktober 2008
Våra kamrater i Brighton har nu kommit ut med sitt första nummer av Endnotes med undertiteln ”Preliminary materials for a balance sheet of the 20th century”. De har också sammanställt ett kortare flygblad med reflektioner över krisen som vi också har lagt upp på sidan. Tidskriften kan beställas från boklådan för 140 kronor. Inom kort kommer vi sälja det senaste numret av Aufheben.

19 oktober 2008
Med anledning av den ”finansiella oron” har vi översatt ”Den permanenta krisen”, International council correspondence, Paul Mattick, 1934.

24 juli 2008
Inspelningen av Théorie communistes anförande i Göteborg 2006 under rubriken ”Självorganisering och kommunisering” finns nu upplagd på sidan, dock endast på franska.

5 juli 2008
Nu fungerar krypteringen i boklådan igen. Vi vill också passa på och berätta för alla som undrat att projektet inte har somnat av trots att inget nytt lagts upp här på ett bra tag. Ett nytt nummer och flera andra publikationer är under arbete. Håll er till tåls!

7 november 2007
Vi har upptäckt att vi har problem med beställningsfunktionen på hemsidan. Ni som önskar beställa böcker och tidskrifter kan tills vi har löst problemet enklast höra av er till vår e-post, men det blir i så fall dessvärre okrypterad kommunikation.

1 november 2007
Vi har översatt Troploins ”Generallinjen” och lagt upp den på läsvärt.

24 augusti 2007
Nya titlar i boklådan: For workers' power, Internationalists in France during the second world war, Situationist international anthology (2007), The unknown revolution.

16 maj 2007
Ett sextiotal småfel i den digitala utgåvan av riff-raff nr 8 har rättats och en ny pdf-fil finns att ladda ner. (Också html-filerna är uppdaterade.)

På webbsidan Meeting har några artiklar som kommenterar texten ”Angreppets och undandragandets kommunism” från riff-raff nr 7 nyligen kommit upp, vilket vi välkomnar. (Tidigare i år lades där upp en fransk översättning av texten.) I mån av tid kommer vi i sommar att försöka översätta den här franska kritiken till svenska.

30 april 2007
Ett flygblad till årets första maj (pdf). Skriv gärna ut och sprid på demonstrationsspektaklen!

29 april 2007
Vi har i natt sänkt några av våra priser i boklådan.

14 april 2007
Harry Cleavers Att läsa Kapitalet politiskt har just kommit ut på svenska på Roh-nin förlag och går utmärkt att beställa från boklådan.

11 april 2007
Uppdaterad kontaktinformation (ny adress/postbox).

4 februari 2007
Nytt i boklådan: En låda med riff-raff nr 1 har återfunnits och går därför på nytt att beställa. För den som läser franska finns också ett par titlar av Théorie communiste till försäljning.

22 januari 2007
En sida med en rapport om mötet i oktober förra året har lagts upp. Där finns också Théorie communistes föredrag om anti-CPE-rörelsen tillgängligt för nedladdning.

4 januari 2007
Uppdaterad kontaktinformation (ny PGP-nyckel). Boklådan är också uppe igen.

23 oktober 2006
Var så god. Nu finns riff-raff nummer 8 också att ladda ner från hemsidan.

18 oktober 2006
Nytt nummer av riff-raff ute nu!

Numret är på hela 442 sidor och kostar 130 kronor inklusive porto. Gör en beställning från boklådan och betala in pengarna på pg 4091349-3 (fm media)

Vi kommer att ha ett öppet möte i Göteborg den 29/10 kl 19.00 på Victoriahuset (Hagabion), detta i samarbete med ”Vår makt” som äger rum den helgen. Tala kommer bl.a. en medlem av Théorie communiste.

Tidskriften och annat kommer att finnas till försäljning där (om man t.ex. vill spara oss portopengar).

Alla texter ska någon gång i dagarna att läggas ut på hemsidan, men medan ni väntar på detta samt på att er beställning ska komma fram kan ni redan nu läsa inledningen här.

30 augusti 2006
På grund av slarv med ett skräppostfilter från vår sida har beställningsfunktionen till boklådan varit ur funktion sedan ca den 1 juli. På grund av detta har vi inte kunnat ta emot några e-postmeddelanden under tiden. Nu fungerar det dock igen, men alla beställningar sedan ungefär en månads tid tillbaka måste göras om för att vi ska kunna se dem.

1 maj 2006
Bordiga versus Pannekoek – en pamflett om handlar om kommunismen och förhållandet mellan parti och klass. Ladda hem och skriv ut själv.

Ett flygblad till Första maj (pdf).

5 april 2006
Läsvärt fick sig en ordentlig uppdatering inatt. Kolla in det nya Bordigaarkivet.

4 april 2006
Henri Simon från Echange et mouvement har i dagarna skrivit om den senaste tidens händelser i Frankrike. Läs vår översättning! (html, pdf) Vi har också lagt upp en intervju (html, pdf) som vi gjorde med Henri i somras där han bland annat berättar om sitt liv som ”militant” samt ger sin syn på vad den dagliga klasskampen handlar om.

23 mars 2006
Vi kan glatt meddela att från och med nu kommer alla beställningar från boklådan att skickas krypterade (PGP). Vi kan nu också ta emot vanliga PGP-krypterade e-brev till vår adress. Se vår uppdaterade kontaktinformation.

14 december 2005
Julerbjudande i boklådan. För er som ännu inte hunnit köpa alla julklappar i år kan vi erbjuda riff-raff nr 2–7 (1:an börjar ta slut) tillsammans med Vägrandets dynamik för 350 kronor. Vi säljer nu också Kapitalets produktionsprocess för en femtiolapp.

Vi har också lagt upp ett svar till IKS kritik av ”Kommunistiska perspektiv” från inledningen till riff-raff nr 5 under andra riffiga texter.

29 november 2005
30 förflutna år sedan Förbundet Kommunists översättning av Kapitalets produktionsprocess tyckte vi kunde firas med en ny, redigerad elektronisk version. Trots att boken har sina teoretiska brister tror vi att den fortfarande är den bästa, mest lättlästa introduktionen till Marx’ Kapitalet som har givits ut på svenska. Som tidigare finns boken som pdf-, doc- och rtf-fil under läsvärt. För de som inte har möjlighet att skriva ut boken har vi gjort några få exemplar som inom kort ska gå att beställa från boklådan.XHTML CSS